Project Description

Lại thêm một dự án về lĩnh vực xây dựng cho nhà Queen!

Lợi thế là một nhà thầu trẻ, nhiệt huyết, năng động, luôn sáng tạo trong quá trình làm việc Uscon tự tin ra đời để mang lại các giá trị từ tuổi trẻ cho các nhà đầu tư. Uscon hi vọng phát triển lớn mạnh hơn nữa và tạo ra thật nhiều giá trị nên Uscon cần một bộ Profile giới thiệu một các thật ngắn gọn, xúc tích, nhưng thật trang trọng đối với các khách hàng tiềm năng nhất.

QueenBrand với bề dày kinh nghiệm về việc tạo ra các sản phẩm marketing chiến lực cho rất nhiều doanh nghiệp trên mọi lĩnh vực. Vì thế sự hợp của Uscon và Queenbrand đã thành công mỹ mãn trong hạng mục Profile Uscon.