Project Description

Hồ sơ năng lực công ty là tài liệu riêng biệt được thiết kế với mục đích giới thiệu năng lực công ty. Thông thường, một bộ hồ sơ năng lực phải bao gồm đầy đủ các thông tin bao quát nhất về công ty, như: Logo, tên, giá trị cốt lõi, thành tích, nhân sự cốt lõi, năng lực tài chính…Mục đích của việc thiết kế hồ sơ năng lực công ty là để truyền tải các thông tin đến khách hàng, đối tác, nhà đầu tư, chủ thầu. Đặc biệt, hồ sơ năng lực công ty thường được sử dụng trong đấu thầu các dự án. Ngoài những thông tin giới thiệu khái quát về công ty, hồ sơ năng lực công ty còn cần phải làm nổi bật được những điểm đặc trưng nhất, những thế mạnh của doanh nghiệp mà công ty khác không có được. Thông qua cuốn hồ sơ năng lực của công ty, khách hàng, đối tác, nhà đầu tư có thể biết được mức độ chuyên nghiệp, tầm cỡ, quy mô ngành nghề kinh doanh của công ty một cách khái quát và đầy đủ nhất. Với đội ngũ trẻ năng động, chuyên nghiệp Queen Brand mang đến cho quý khách hàng bộ hồ sơ năng lực chuyên nghiệp nhất, đầy đủ nhất, ấn tượng nhất và đặc biệt tốc độ nhất. Một ngày 12 trang đấu thầu tốc độ dự án đổ bộ, Queen Brand đồng hành tốc độ cùng khách hàng